Hallitus ja kokoukset

PUNKAN-NUMMENPAAN                                               KOKOUSKUTSU
VESIOSUUSKUNTA                                                            15.05.2016

 

Punkan – Nummenpään vesiosuuskunnan vuosikokous pidetään perjantaina 27.5.2016 klo 18:00 Sarlinilla,  Maariansillanlenkki 186.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntömääräiset asiat sekä muut osuuskunnan päätettävät asiat.
 

ESITYSLISTA
1  Kokouksen avaus
2  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja  äänten laskijan valinta
3  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5  Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
6  Tilinpäätöksen vahvistaminen
7  Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
8  Yli-/alijäämän käyttämisestä päättäminen
9  Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista määrääminen
10 Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
11 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
12 Osuuskunnan kokousten ilmoittamisesta määrääminen
13 Muut asiat
14 Kokouksen päättäminen

 
Tervetuloa

 
Vesiosuuskunnan hallitus

 

 

 

kevat